Tjänster

Städlogik är supporttjänster inom Städplanering och kalkylering, Upphandling, Utbildning och Kvalitetskontroll. Behovsanpassade lösningar för fastighetsägare, upphandlande myndigheter och städverksamheter inom offentligt- och privat näringsliv. Kostnadseffektiva tjänster för en ökad och mer hållbar städfunktion som allt som oftast blir självfinansierande. I vissa enstaka fall leder de bara till en kvalitetsökning. 

Planering

Kartläggning av de behov din verksamhet står inför
för att möta och leva upp
till ställda krav och förväntningar.

Städtidsplanering med nyckeltalsberäkning och implementering av RengöringsSystemetet© Windowsversion 5.

Upphandling

Teknisk support i samband med upphandling av professionell städservice och entreprenad.

Stöd vid framtagning och sammanställning av upphandlingsdokument såsom förfrågningsunderlag med tillhörande tekniska bilagor.

Utbildning

Behovsanpassad utbildning för beställare och utförare av professionella städtjänster.

Från bransch mässig SRY utbildning mot Yrkesbeviset för städare till professionell städteknik och underhåll till planering och kvalitets-
kontroll enligt INSTA800.

Uppföljning

Uppföljning av levererade städresultat och implementering av Svensk standard SS-INSTA800.

Kontrakts- och avtalsuppföljning mot gällande skallkrav och förutsättningar inom uppdraget. Optimering och utveckling.

Renare resultat och kostnadseffektiva lösningar

Städlogik