Tjänster

Städlogik är supporttjänster inom Städplanering och kalkylering, Upphandling, Utbildning och Kvalitetskontroll. Behovsanpassade lösningar för ytägare, fastighetsägare, upphandlande myndigheter och städverksamheter inom offentligt- och privat näringsliv. Kostnadseffektiva tjänster med fokus på en kvalitetsmässigt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar städfunktion inom din verksamhet. 

Planering

Kartläggning av de behov din verksamhet står inför
för att möta och leva upp
till ställda krav och förväntningar.

Städtidsplanering med nyckeltalsberäkning och implementering av RengöringsSystemetet© Windowsversion 5.

Upphandling

Teknisk support i samband med upphandling av professionell städservice och entreprenad.

Stöd vid framtagning och sammanställning av upphandlingsdokument såsom förfrågningsunderlag med tillhörande tekniska bilagor. Kollektivavtals- liknande villkor med balanserade och rimliga affärsmässiga krav på tjänst.

Utbildning

Behovsanpassad utbildning för beställare och utförare av professionella städtjänster.

Från bransch mässig SRY utbildning mot Yrkesbeviset för städare till professionell städteknik och underhåll till planering och kvalitets-
kontroll enligt INSTA800.

Uppföljning

Uppföljning av levererade städresultat och implementering av Svensk standard SS-INSTA800.

Avtalsuppföljning mot gällande skallkrav och förutsättningar inom uppdraget med syftet att säkra och optimera städtjänsten.

Renare resultat och kostnadseffektiva lösningar

Städlogik