OM RENT

Professionell rengöring är lika mycket trivsel och hygien som miljö och ekonomi. Rätt planerad och genomförd städning ger en trivsam, hållbar miljö.

Felaktigt utförd leder den till ett allmänt missnöje, bristande hygien och onödiga kostnader.

OM STÄDLOGIK

Städlogik tillhandahåller kostnads- effektiva tjänster inom städplanering, kalkylering, utbildning, upphandling och kvalitetsuppföljning.

Från kartläggning av din verksamhets förutsättningar till behovsanpassade lösningar.

OM RESULTATET

Genom Städlogik får din verksamhet ett renare och mer hållbart resultat, både rengöringstekniskt, ekonomiskt och miljömässigt.

Kontakta Städlogik. Det lönar sig, idag och i framtiden!

Städlogik vänder sig till ytägande verksamheter såsom fastighetsbolag och förvaltare, upphandlande myndigheter och städverksamheter.

Städlogik ökar din verksamhets möjligheter att nå förväntade mål inom professionell rengöring, idag och i framtiden.