Om rent

Professionell rengöring handlar lika mycket om trivsel och hygien som om miljö och ekonomi. Rätt planerad och genomförd städning ger en trivsam och hållbar miljö att bedriva verksamhet i.

Felaktigt utförd leder den till ett allmänt missnöje, bristande hygien och onödiga kostnader.

Om Städlogik

Städlogik är kostnadseffektiva tjänster inom Städplanering och kalkylering, Upphandling, Utbildning och Kvalitetsuppföljning.

Din oberoende partner från kartläggning av din verksamhets förutsättningar till behovsanpassade lösningar.

Om resultatet

Genom Städlogik får din verksamhet mätbarhet, visualisering och mer hållbara resultat, både rengöringstekniskt, ekonomiskt och miljömässigt.

Kontakta Städlogik. Det lönar sig, idag och i framtiden!


Betalar du rimligtvis rätt pris för din städkvalitet?

En Städplanering med rimlighetskalkyl ger dig svar

Städlogik vänder sig till ytägande verksamheter såsom fastighetsbolag och förvaltare, upphandlande myndigheter och städverksamheter. Städlogik ökar din verksamhets möjligheter att nå förväntade mål inom professionell rengöring.

Renare resultat och kostnadseffektiva lösningar

Städlogik