Faktabaserade lösningar och mätbara resultat

Städning är något som de flesta har en åsikt om och som påverkar alla. Låg status är lätt att underskatta och svårt att förneka men när man ser till den moderna professionella städentreprenadens förutsättningar blir pusslet mer komplext. Städning är en upplevelseprodukt och i underskattningen gror bristerna där allmänt missnöje och onödiga kostnader är allt för vanligt förekommande. Att betala för en ökad marginal på bekostnad av utebliven kvalitet lika så. Det krävs kompetens i samtliga led för att leva upp till förväntade resultat. Behovsanpassade städmetoder, frekvenser, funktioner och kvalitetskrav utifrån lokalernas unika förutsättningar. Affärsmässigt rimliga grunder, balanserade avtalsvillkor och kollektivavtalsliknande krav inom upphandling med verktyg för avtalsuppföljning öppnar för seriositet såväl som hållbarhet. Att bara öka kravet på städningen eller betala mer är ingen garanti. Det kostar mindre att göra rätt än att göra fel och Städlogiks tjänster blir återkommande en självfinansierande funktion inom både privat- och offentligt näringsliv där beprövad teknik och faktabaserade verktyg ger mätbara resultat. 

"Det krävs ett nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapade med det gamla sättet att tänka"

Albert Einstein

Städlogiks LEAN Clean Production-koncept för en processinriktad städentreprenad bygger på 30 års erfarenhet inom städ- och fastighetsbranscherna där behovsanpassade förutsättningar kopplas ihop med frekvens- och funktion för att skapa bästa förutsättningar att leva upp till förväntade mål. En funktion som sätter människan, miljön och ekonomin i fokus. Kontakta Städlogik för mer information om möjligheterna för just din verksamhet. Det lönar sig, idag och i framtiden.

Tjänster

Mer information om Städlogiks tjänster

Kontakt

Kontakta Städlogik för mer information och mötesbokning

Renare resultat och kostnadseffektiva lösningar

Städlogik