Städplaneringsprogram

Städlogik tillhandahåller RengöringsSystemet® från Aps Data Know How.
Ett Windowsbaserat professionellt planeringsprogram för administration och beräkning av städuppdrag. Digitalisering av städuppdragen med hållbar kalkylering och tydligare kommunikation mellan kund, städare och lokalnyttjare.


Programmet bygger på nyckeltalsberäkning genom registrering av de byggnader och lokaler som berörs av städningen. Med denna moduluppbyggnad skapas en användarvänlig och ledande funktion med utvecklande lösningar för både köpare, leverantör och förvaltare av städtjänster.

Dina befintliga ritningsunderlag och/eller lokalregister används som indata och ligger till grund för städplaneringen. Alternativt genomförs en fysisk lokalbesiktning med upprättande av ett standardlokalsregister.

RengöringsSystemet

Städplanering med administration av kunders-, byggnaders- och lokalers förutsättningar i ett ändamålsenligt system handlar om att skapa kontroll över volymerna. Både vid budget- och resursberäkning men även som simulering vid förändringar. Rätt planerad städning skapar en hållbar och trivsam miljö att bedriva verksamhet i. Felaktigt genomförd leder den till allmänt missnöje, bristande hygien och onödiga kostnader.

Levererad städkvalitet dividerat med
Förväntad städkvalitet ska vara 1,0


Om den levererade städkvalitén underskrider den förväntade städkvalitén uppstår läge 0,5. Städningen är lönsam men kunden är sannolikt missnöjd. Om den levererade städningen överskrider den förväntade städkvalitén uppstår läge 1,5. Ett mervärde där kunden sannolikt är nöjd men där städningen riskerar att bli olönsam.

Alla fastigheter och städuppdrag är unika i frågan om de förutsättningar som påverkar behoven och de nyckeltal samt kostnader som medföljer uppdraget. Att göra rätt kostar mindre än att göra fel. En schablonisering av nyckeltal för städningen leder allt som oftast till bristande resultat och omöjliggör hållbara städkalkyler. För mycket städtid leder till onödigt höga kostnader och för lite städtid leder till kvalitetsbrister och ett allmänt missnöje.

RengöringsSystemet® ökar din verksamhets möjligheter att nå förväntade mål. Städplanering med kalkylering tydliggör kommunikationen runt städuppdrag både för kund och städpersonal, ordinarie såväl som vikarierande och lokalnyttjarna.

Programmoduler

RengöringsSystemet® är ett Modulprogram vilket innebär att användaren kan välja de funktioner som önskas och när som helst uppgradera med ytterligare programdelar när behovet uppstår.
  • Grundmodul
  • Kalkylmodul
  • Mätmodul (ritningsmodul)
  • Arbetsplaneringsmodul
  • Kvalitetsmodul (INSTA800)
  • Ekonomimodul
  • Rapportgenerator

RengöringsSystemet® erbjuds i tre olika programstorlekar där Lightversionen är instegsnivån för upptill ca. 1000 registrerade lokaler.

Lightversion
Standardversion
Professionalversion

Städning är en produkt som de flesta människor underskattar och nästan alla har en åsikt om. Genom denna underskattning uppstår brister, missnöje och onödiga kostnader. Något som med enkla medel kan undvikas genom ökad förståelse och rätt verktyg. Kontakta Städlogik för mer information och kostnadsfri demo av RengöringsSystemet® Det lönar sig!

Hämta pdf med information om programmets funktioner och moduler.

Kosnadsfri nedladdning av demoversion via Aps Data Know How.

Uppdatering av ditt program via Aps Data Know How (kräver aktivt Service- och Uppdateringsavtal).

Kontakta Hotline för teknisk programsupport och fjärranslutning (Aps Data Know How).

Renare resultat och kostnadseffektiva lösningar

Städlogik