VARFÖR STÄDPLANERA DINA FASTIGHETER?

Att kalkylera fastigheters- och lokalers förutsättningar genom städplanering handlar om att få kontroll över volymerna. Från lokaltyper, areor och städfrekvenser till avverkningsgrader, städtider mm. De faktorer som påverkar städbehoven och således kostnaderna är beräkningsbara vilket innebär unika nyckeltal för olika fastigheter.

Nedan är ett exempel från städplanering med en specifik händelse som påverkar förutsättningarna inom ett bestämt städobjekt (A). Händelsen kan liknas vid att fyra toaletter behöver städas en gång extra om dagen eller att det möbleras med extra lösa textila mattor som behöver dammsugas, att städpersonalen ska tömma och fylla en diskmaskin i personalrummet en gång om dagen eller annan liknande händelse. I räkneexemplet nedan ökas den dagliga städtiden med +10 minuter (0,17 cmin) mot följande parametrar och förutsättningar inom städobjektet (A):

Antal helgfria vardagar per vecka är 4,86 på årets kalender. Antal veckor per månad är 4,35 och antal månader per år är 12. Timpriset för denna städning är 285,00 SEK. Städarean är 1 250,0 m2 och den dagliga städarean, baserat på lokalernas städfrekvenser, är 1 000,0 m2 dvs 80% av den totala städarean.

STÄDYTA

A. Städyta m2 totalt:
1 250,0

Städyta m2 per dag:
1 000,0

Städyta m2 per timme: 175,0
 

B. Städyta m2 totalt:
1 250,0

Städyta m2 per dag:
1 000,0

Städyta m2 per timme: 169,9

STÄDTID

Städtimmar per dag:
5,71

Städtimmar per år:
1 449,7
 Städtimmar per dag:
5,88

Städtimmar per år:
1 492,8

KOSTNAD

Kostnad kr/år:
413 155,54

Kostnad/timme:
285,00

Kostnad per m2/år:
330,52

Kostnad kr/år:
425 446,92
Kostnad/timme:
285,00
Kostnad per m2/år:
340,36RESULTAT

C.+ 12 291,38 kr per år
+ 43,1 timmar per år

Exemplet visar att ett ändrat tidsbehov inom städobjektet om +10 minuter per dag (B) ger en kostnadsökning med över 12 000 kr per år (C). Avverkningsgraden som Städyta m2/tim sjunker efter förändringen till 169,9 m2/timme. Städtidsbehovet ökar (C) med +43,1 timmar per år vilket motsvarar mer än en hel arbetsvecka, varje år. För en medelstor kommun eller liknande förvaltare (D) motsvarar detta exempel en årlig kostnad på mellan 500 000 – 1 000 000 kr. ”Många bäckar små” med andra ord.

D. Vid 50 000 m2 städyta: Ca. 490 000 kr/år
D. Vid 75 000 m2 städyta: Ca. 735 000 kr/år
D. Vid 100 000 m2 städyta: Ca. 985 000 kr/år
D. Vid 125 000 m2 städyta: Ca. 1 230 000 kr/år

Städplanering handlar lika mycket om kvalitet och kostnad som om miljö och konsekvens. Varje fastighets förutsättningar är lika unika som sina nyckeltal där schablonisering leder till spekulation, osäkerhet och ohållbara städkalkyler. En orimligt hög avverkningsgrad (m2/tim) leder till kvalitetsbrister, missnöjda kunder och hög arbetsbelastning. En orimligt låg avverknings-grad leder till onödigt höga kostnader och försämrad konkurrenskraft. Rätt förutsättningar ger rätt resultat. Därför lönar det sig att städplanera genom kalkylering, både idag och i framtiden.