INSTA800 är en nordiskt antagen standard och system för fastställande och bedömning av städkvalitet. Standarden togs fram i samarbete mellan representanter för städföretag, konsulter, offentliga- och privata fastighetsägare, arbetsgivarorganisationer, forskningsinstitut och fackföreningar i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.

Idag är INSTA800 en grundläggande kompetens för nyckelpersoner som berörs av städuppdrag och även ett vanligt förekommande kunskapskrav i samband med upphandling av städtjänster.

Sedan antagandet av INSTA800 1999 tillhandahåller Städlogik utbildning och support inom standarden till ytägande organisationer, beställare- och utförare av städtjänster.

Städlogik tillhandahåller och samordnar även Person-certifiering via samarbetet med Visera och Swedac Ackreditering. Kontakta Städlogik för mer information om utbildning och personcertifiering inom INSTA800.

INSTA800 utbildning
 

Kunskapsnivå 1
0,5 dagar teori

Kunskapsnivå 2
1,0 dagar terori och praktik

Kunskapsnivå 3
2,0 dagars teori och praktik
samt självstudier

Kunskapsnivå 4

För dig som

Lokalanvändare
(Kännedom om INSTA)

Städare, Förvaltare
(Kunskap om INSTA800)

Arbetsledare, Kontrollanter och Inköpare
(Fördjupad kunskap om hela INSTA800)

INSTA800 utbildning kan bokas i grupp eller som deltagare vid öppna kurstillfällen. Kursdeltagandet kräver ingen förkunskap och kostar från 950 kr per deltagare. Personcertifiering kräver förkunskaper med ansökan via Visera och kostar från 2 495 kr per deltagare (Kunskapsnivå 3 Kontrollant).

Kunskap och kompeterns är nyckelord på vägen mot hållbara resultat. Kontakta Städlogik för mer information om kostnadseffektiva och kvalitetshöjande tjänster baserat på din verksamhets förutsättningar och behov. Det lönar sig!