INSTA800 utbildning och Personcertifiering

INSTA800 är en nordiskt antagen standard och system för fastställande och bedömning av städkvalitet. Standarden togs fram i samarbete mellan representanter för städföretag, konsulter, offentliga- och privata fastighetsägare, arbetsgivarorganisationer, forskningsinstitut och fackföreningar i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Begreppet Rent är mätbart där INSTA800 skapar vägledning för både köpare och säljare av städtjänster som kan "prata samma språk". Subjektiva bedömningar ersätts av mätbarhet vilket möjliggör kvalitetssäkring av städresultat tillsammans med ökad möjlighet till optimering av tjänsten.

''Det enda goda är kunskap och det enda onda är okunskap''

Sokrates

Kompetensutveckling

Idag är INSTA800 en grundläggande kompetens för nyckelpersoner som berörs av städuppdrag och även ett vanligt förekommande kunskapskrav i samband med upphandling av städtjänster. 

Sedan antagandet av INSTA800 1999 (officiellt i bokform år 2000) tillhandahåller Städlogik utbildning och support inom standarden till ytägande organisationer, beställare- och utförare av städtjänster. Städlogik tillhandahåller och samordnar även Personcertifiering via samarbetet med Visera och Swedac Ackreditering.

Kontakta Städlogik för mer information om utbildning, kostnad för gruppbokning och personcertifiering inom INSTA800.

Kunskapsnivå 1

Kännedom om standarden
Lokalanvändare

 • Bakgrund, syfte och uppbyggnad
 • Huvuddelar, definitioner och begrepp
 • Funktioner och tillämpning
 • 0,5 dagars teoretisk utbildning

Kunskapsnivå 2

Standarden i det dagliga arbetet
Städare, Förvaltare

 • Bakgrund, syfte och uppbyggnad
 • Huvuddelar, definitioner och begrepp
 • Funktioner och tillämpning
 • Kvalitetsprofiler
 • Protokoll och visuell kontroll
 • 1,0 dagars teoretiskt praktisk utbildning

Kunskapsnivå 3

Fördjupad kunskap om standarden
Arbetsledare, kontrollanter, inköpare

 • Bakgrund, syfte och uppbyggnad
 • Huvuddelar, definitioner och begrepp
 • Funktioner och tillämpning
 • Kvalitetsprofiler
 • Protokoll och visuell kontroll
 • Processchema
 • Administration och rapport
 • Digital programapplikation (tillval)
 • 2,0 dagars teoretiskt praktisk utbildning med självstudier

Utbildningsagenda

Utbildningsagenda och kursinnehåll

Kursintresse

Anmäl ditt kursintresse

Personcertifiering

Gör ansökan om personcertifiering

INSTA800 utbildning kan bokas i grupp eller som deltagare vid öppna kurstillfällen. Kursdeltagandet kräver ingen förkunskap och kostar från 950 kr per deltagare. Personcertifiering kräver förkunskaper med ansökan via Visera och kostar från 2 495 kr per deltagare (Kunskapsnivå 3 Kontrollant).

Renare resultat och kostnadseffektiva lösningar

Städlogik