Städlogik är en opartisk aktör som tillhandahåller kraftfulla supporttjänster inom professionell städplanering, upphandling, utbildning och kvalitets- kontroll. Från kartläggning av dina lokalers- och fastigheters förutsättningar och behov till upphandling av städentreprenad och kontinuerlig uppföljning.

"Unika förutsättningar kräver behovsanpassade lösningar
för att nå förväntade mål"

Städlogik vänder sig till privata- och offentliga fastighetsägare, förvaltningar, upphandlande organisationer och städverksamheter. Med Städlogiks koncept för en process- och resultatinriktad städning har din verksamhet tillgång till lösningar som ökar dina möjligheter att nå fastställda mål. Både rengöringstekniska, ekonomiska och miljömässiga. Kraftfulla verktyg för en ökad städkvalitet och renare resultat.

KVALITET

Tydlighet och transparens genom mätbarhet för kontinuitet och hållbarhet.

EKONOMI

Kostnadseffektiva och självfinansierande tjänster med stor besparings-potential.

ARBETSMILJÖ

En renare och mer trivsam innemiljö i lokaler och fastigheter.

MILJÖ

Hållbara städlösningar med minsta möjliga inverkan på den yttre miljön.