Företaget

Städlogik är en oberoende aktör som tillhandahåller kraftfulla supporttjänster inom professionell Städplanering, Upphandling, Utbildning och Kvalitetskontroll. Från kartläggning av dina fastigheters förutsättningar och behov av städservice till upphandling av städentreprenad och kontinuerlig uppföljning. Städlogik vänder sig till privata- och offentliga fastighetsägare, förvaltningar, upphandlande organisationer som beställare av städtjänst. Med Städlogiks koncept för en process- och resultatinriktad städning har din verksamhet tillgång till lösningar som ökar dina möjligheter att nå fastställda mål. Verktyg för en ökad städkvalitet och renare resultat, både rengöringstekniskt, ekonomiskt och miljömässigt. 

Kvalitet

Hållbarhet och kontinuitet genom mätbarhet, tydlighet och transparens.

Ekonomi

Kostnadseffektiva och självfinansierande tjänster med stor besparingspotential.

Miljö

En renare och mer trivsam innemiljö i lokaler med hållbara städlösningar och lägsta miljöpåverkan.  

Renare resultat och kostnadseffektiva lösningar

Städlogik